2 (divu) joslu ceļa platums Indijā saskaņā ar IRC

2 (divu) joslu ceļa platums Indijā saskaņā ar IRC | divu joslu brauktuves platums | nomales platums divu joslu ceļam | brauktuves platums divām joslām.

Ceļu būves departaments Indijā ir izveidojis Indian Road Congress (IRC). Indijas ceļu kongress (IRC) ir valsts autoceļu inženieru augstākā iestāde, kas sniedz vadlīnijas, noteikumus un regulējumus vairāku veidu ceļu saraušanai. Tas ir vairākas reizes atjaunināts ar jaunām vadlīnijām. Indijā visi jautājumi, kas saistīti ar ģeometrisko dizainu un struktūru, tiek risināti saskaņā ar IRC (Indijas ceļu kongress).

Indijā ir vairāki divu joslu ceļu veidi, ko pilsētas un lauku apvidos ir izveidojusi centrālā un štata valdība, piemēram, valsts šoseja (NH), valsts šoseja (SH), galvenais rajona ceļš (MDR), cits rajona ceļš un (ODR) . Tas tiks būvēts līdzenumā vai kalnainā stāvā un paugurainā apvidū.2 vienas joslas ceļš jeb divu joslu ceļš ir ceļš, kas pieļauj divvirzienu pārvietošanos un satiksmi, tikai viena josla katrā virzienā un parasti nav vidusbarjeras, viena josla tiek izmantota atbraukšanai un otra tiek izmantota iešanai. Tas ir pietiekami plats, lai ļautu visu veidu transportlīdzekļiem braukt viens otram garām. Attālums starp garāmbraucošām vietām ievērojami atšķiras atkarībā no reljefa un satiksmes apjoma uz ceļa. Divu joslu ceļš sastāv no divām galvenajām sastāvdaļām brauktuves (divu joslu) braukšanai un satiksmei un nomales transportlīdzekļu apstāšanās un izmitināšanai.

Divu joslu ceļa platums sastāv no brauktuves platuma un malas platuma. Piemales platums sastāv no ietves nomales un nebruģēta nomales platuma. Braucamā daļa parasti sastāv no vairākām satiksmes joslām kopā ar jebkuru saistīto nomales. Ceļa mala ir ceļa daļa aiz brauktuves.Nomalas ir paredzētas gar ceļa malu un uz apstāšanās transportlīdzekļiem, kalpo kā avārijas josla transportlīdzekļiem un nodrošina sānu atbalstu. Plecam jābūt pietiekami stipram, lai izturētu pilnībā piekrautas kravas automašīnas svaru pat slapjā stāvoklī. Plecu platumam jābūt nepieciešamam, lai nodrošinātu darba vietu, ideālajam plecu platumam jābūt 4,6 m un minimālajam apmēram 2,5 m. Plecu platums ir atkarīgs arī no pieejamās vietas un virsmas augstuma, piemēram, līdzenuma, kalnaina, stāva vai pauguraina vieta. Kalnu apvidū ir diezgan sarežģīti izbūvēt ceļu, tāpēc nomales platums ir samazināts un to platums ir mazāks nekā līdzenumā.

Brauktuves platums vai ietves platums, pa kuru pārvietojas transportlīdzekļi atkarībā no satiksmes platuma Joslas un joslu skaita. Satiksmes joslas platums atkarībā no transportlīdzekļu platuma un sānu klīrensa. Sānu klīrenss uzlabo transportlīdzekļu darbības ātrumu un drošību.Saskaņā ar IRC maksimālais pieļaujamais transportlīdzekļa platums ir atļauts 2,44 m, un vēlamais sānu klīrenss divu joslu ceļam ir aptuveni 0,53 m abās pusēs un centra klīrenss ir aptuveni 1,06 metri. Tam ir nepieciešams vismaz 3,5 m joslas platums divu joslu ceļam bez apmales, un ar apmales platums būs 3,75 metri.

2 joslu ceļa platums Indijā saskaņā ar IRC

  2 (divu) joslu ceļa platums Indijā saskaņā ar IRC
2 (divu) joslu ceļa platums Indijā saskaņā ar IRC

Indijā saskaņā ar IRC noteikumiem un vadlīnijām 2 vai divu vai dubultu joslu ceļa platums brauktuvei tiek saglabāts aptuveni 7 metrus plats bez apmales, un ar apmali tas būs 7,5 metrus plats valsts automaģistrālei (NH), valsts lielceļam (SH) ), galvenais rajona ceļš (MDR) un cits rajona ceļš (ODR). 2 joslu ceļa nomales platums tiek saglabāts apmēram 4,6 m platumā abās pusēs un vismaz 2,5 m platumā, tātad maksimālais brauktuves platums (brauktuves platums + nomales platums) divu joslu ceļam ir aptuveni 12 m plats un minimālais 9 metri atkarībā no virsmas augstuma, piemēram, līdzenuma, kalna vai paugurainā vietā.

IRC specifikācija 2 joslu ceļam valsts lielceļam (NH) un valsts lielceļam (SH)● brauktuves platums – 7 m bez apmales un 7,5 metri ar apmali
◆ plecu platums līdzenumā – 2,5 m (abās pusēs)
● plecu platums kalnā vai paugurainā apvidū – 0,90 m (abās pusēs)
● brauktuves platums līdzenumā ir brauktuves platuma un plecu platuma summa = (2 × 2,5) + 7 = 12 metri
● brauktuves platums kalnu apvidū ir brauktuves platuma un plecu platuma summa = (2 × 0,90) + 7 = 8,80 metri.

IRC specifikācija 2 joslu ceļam galvenajam rajona ceļam (MDR)

● brauktuves platums – 7 m
◆ plecu platums līdzenumā – 1 m (abās pusēs)
● brauktuves platums līdzenumā ir brauktuves platuma un plecu platuma summa = (2 × 1) + 7 = 9 metriIRC specifikācija 2 joslu ceļam citiem rajona autoceļiem (ODR)

● brauktuves platums – 7 m
◆ plecu platums līdzenumā – 1 m (abās pusēs)
● brauktuves platums līdzenumā ir brauktuves platuma un plecu platuma summa = (2 × 1) + 7 = 9 metriLASI ARĪ:-

4 joslu ceļa platums Indijā saskaņā ar IRC2 (divu) joslu ceļa platums Indijā saskaņā ar IRC

3 joslu ceļa platums Indijā saskaņā ar IRC

Nacionālās šosejas platums Indijā saskaņā ar IRC

Maksimālais un minimālais augstākais pacēlums uz ceļa saskaņā ar IRC

2 joslu ceļa brauktuves platums

Saskaņā ar Indian Road Congress (IRC) vadlīnijām 2 vai divjoslu ceļam brauktuves platums ir aptuveni 7 metri Nacionālajam autoceļam (NH), štata lielceļam (SH), galvenajam rajona ceļam (MDR) un citiem rajoniem. ceļu (ODR). Brauktuves platums 7 m platumā ietver 2,44 m maksimālo pieļaujamo transportlīdzekļa platumu un 0,53 m to sānu klīrensu abās pusēs un 1,06 m centra klīrensu. Šis ir standarta un ideāls brauktuves platums vienas joslas ceļam.

Dubultās joslas ceļa pleca platums

Saskaņā ar Indian Road Congress (IRC) vadlīnijām 2 vai divjoslu ceļam, nomales platums ir diapazonā no 0,90 m līdz 2,5 m platumā abās pusēs NH, SH, MDR un ODR atkarībā no noteiktiem apstākļiem, piemēram, ceļa augstuma. augsnes virsma, līdzenumi, kalnaini, stāvi vai kalnaini apgabali. Valsts un valsts šosejas līdzenumā plecu platumam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu darba vietu, abās pusēs jābūt 2,5 m platumam. Stāvos, paugurainās vai kalnainās vietās ir diezgan grūti izveidot ceļu, tāpēc plecu platums tiek samazināts līdz minimumam un samazināts līdz aptuveni 0,90 m platumā abās pusēs.

Svarīgākas ziņas: -

  1. Cik maksā Ls brusas uzstādīšana
  2. Ēku būvniecībā izmantojamo minerālo materiālu veidi
  3. Cik maisu cementa uz 100 kvadrātpēdu platību?
  4. Kas ir seklais tonālais krēms un kur tas tiek nodrošināts
  5. Kāda izmēra tērauda sija 30 pēdu laidumam